Tách nền Png Văn phòng Vật dụng Đồ đạc Vali Cà phê Mắt kính. File ảnh đã tách nền sẵn chỉ còn đối tượng, bạn có thể tải về sử dụng được ngay chèn PNG vào văn bản thêm sinh động.

Thông tin dữ liệu file:
• Định dạng:.Png
• File nén bằng:Not Available
• Loại file chỉnh:Transparent
• Nguồn dữ liệu:KieuOanh20
Mã định danh file: 092dei39
Tải trực tiếp - (Lượt tải: 8)
Đối tác: In tờ rơi giá rẻ Hà Nội