Pa nô Áp phích Vector Cổ động Nhân dân Lao động Đoàn kết Phát triển Đất nước Việt Nam Đổi mới Chiến sĩ Đồng chí Thi đua. Vector thiết kế tranh cổ động toàn đảng, toàn quân, toàn dân thi đua phát triển đất nước Việt Nam hùng mạnh.

Thông tin dữ liệu file:
• Định dạng:.Ai / .Eps
• File nén bằng:.Rar / .Zip
• Loại file chỉnh:Vector
• Nguồn dữ liệu:KieuOanh20
Mã định danh file: yewjck17
Tải trực tiếp - (Lượt tải: 906)
Từ khóa hot: vector tết, tết sum vầy