Pa nô Áp phích Vector Cổ động Thanh niên Tình nguyện Biển đảo Việt Nam Đổi mới Lao động Chiến sĩ Đồng chí Thi đua. Vector thiết kế tranh cổ động toàn đảng, toàn quân, toàn dân thi đua phát triển đất nước Việt Nam hùng mạnh.

Thông tin dữ liệu file:
• Định dạng:.Ai / .Eps
• File nén bằng:.Rar / .Zip
• Loại file chỉnh:Vector
• Nguồn dữ liệu:KieuOanh20
Mã định danh file: yewjck03
Tải trực tiếp - (Lượt tải: 336)
Từ khóa hot: vector tết, tết sum vầy